Spil håndbold i Hareskov Håndbold


Velkommen til Hareskov Håndbolds hjemmeside.
Har du lyst til spille håndbold, så se hvilke hold vi kan tilbyde på siden om "Vores Hold". Her finder du også telefon-numre på de ansvarlige.

Vel mødt.

Træningstider sæson 20/21 - Hareskov Hallen

Generelforsamling 2020 29-09-2019
Kære forældre i Hareskov Håndbold

Der er generalforsamling i Hareskov Håndbold, 3. november 2019 kl 20.00

Agenda:
1.     Valg af dirigent 
2.     Bestyrelsens beretning 
3.     Forelæggelse af revideret regnskab 
4.     Forelæggelse af det kommende års budget, herunder fastsættelse af kontingent for såvel aktive som passive medlemmer. 
5.     Forslag fra bestyrelsen 
6.     Forslag fra medlemmerne 
7.     Valg til bestyrelse og efter behov 1-2 suppleanter 
8.     Valg af revision  
9.     Eventuelt


Link til vedtægter og information on nuværende bestyrelse

Kom og støt op om vores lokale klub!

De bedste hilsner
Bestyrelsen
Links til Regnskab, Budget og Balance
Hareskov Håndbold